Regnskab/budget

 

 

Budget 2018 indstilles til kommunens godkendelse ultimo 2017.